Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załącznik do pobrania:

zał 1 dochody wg klasyfikacji budżetowej

302 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1a dochody wg źródeł

234 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1b dochody budżetu państwa

280 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1c dochody z opłat za zezw.na sprzedaż napojów alkohol

277 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2 wydatki ogółem

405 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2a wydatki na GPPiRPA

155 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2b Zadania inwestycyjne

137 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2c plan wyd.na zakupy inwestycyjne

201 KBPobierzPodgląd pliku

zał 3 Przychody i rozchody

167 KBPobierzPodgląd pliku

zał 4 dochody i wydatki na zadania zlecone

259 KBPobierzPodgląd pliku

zał 5 dochody i wydatki na podst.porozumień

201 KBPobierzPodgląd pliku

zał 6 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do SFP

158 KBPobierzPodgląd pliku

zał 7 Dotacje podmiotowe dla podmiotów SFP

195 KBPobierzPodgląd pliku

zał 8 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek nienależacych do JSFP

207 KBPobierzPodgląd pliku

zał 9 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek SFP

198 KBPobierzPodgląd pliku

zał 10 Dotacje celowe na pomoc innym JST

332 KBPobierzPodgląd pliku

zał 11 Wydatki jednostek pomocniczych

359 KBPobierzPodgląd pliku