Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Pliki do pobrania

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego nr druku 236

193 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok nr druku 237

396 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013-2024 nr druku 238

846 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości nr druku 239

205 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego nr druku 240

172 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kołobrzeg nr druku 241

187 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej nr druku 242

172 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji przez Gminę K-g partnerskiego projektu pn. " Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: gminą miasto K-g, gminą K-g oraz gminą Ustronie Morskie nr druku 243

176 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego S6 nr druku 244

168 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kołobrzeg nr druku 245

197 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Kołobrzeg na lata 2013-2032 nr druku 246

175 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 nr druku 247

344 KBPobierz