Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Pliki do pobrania

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poręczenia przez Gminę Kołobrzeg weksla" in blanco" wystawionego przez ZMiGDP nr druku 226

127 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na 2013 rok nr druku 227

116 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 228

108 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok nr druku 229

304 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2013-2024 nr druku 230

381 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013 nr druku 231

111 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kołobrzeg nr druku 232

230 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego nr druku 233

115 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie ustanowienia ograniczenia co do czasu korzystania z urządzeń nagłaśniających, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko nr druku 234

115 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych nr druku 235

110 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik

80 KBPobierzPodgląd pliku