Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Pliki do pobrania

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 213

96 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 214

115 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 215

106 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego nr druku 216

112 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok nr druku 217

319 KBPobierz

Autopoprawka-do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok nr druku 217

82 KBPobierz

Załącznik Nr 1

24 KBPobierz

Załącznik Nr 2

29 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2013-2024 nr druku 218

632 KBPobierz

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Kołobrzeg na lata 2013-2024 nr druku 218

66 KBPobierz

Załącznik nr 1

242 KBPobierz

Objaśnienia do Załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa

74 KBPobierz

Załącznik Nr 2

278 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg nr druku 219

125 KBPobierz

Załącznik graficzny do Projektu Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg nr druku 219

866 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych ( ob. ew. Nowogardek) nr druku 220

109 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( ob. ew. Grzybowo) nr druku 221

108 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej nr druku 222

118 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych ( ob. ew. Karcino) nr druku 223

112 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości nr druku 224

123 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Kołobrzeg nr druku 225

117 KBPobierz