Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Pliki do pobrania

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok nr druku 206

46 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 nr druku 207

68 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej nr druku 208

115 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla części obrębu ewidencyjnego Zieleniewo nr druku 209

113 KBPobierz