Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

                                                       OPŁATA MIEJSCOWA

1.      Stawka opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych w miejscowościach Dźwirzyno, Grzybowo i Budzistowo wynosi 1,80 zł za każdy dzień pobytu.

( § 1.1.Uchwały Nr L/335/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010r. w sprawie opłaty miejscowej)

2.      Stawka opłaty miejscowej pobieranej od dzieci, uczącej się młodzieży, emerytów, rencistów, kombatantów i osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami wynosi 0,90 zł za każdy dzień pobytu.

W związku z zastosowaniem ulgi dla w/w grupy osób niezbędny jest dokument stwierdzający możliwość jej zastosowania np. legitymacja szkolna, studencka, emeryta, rencisty, kombatanta, orzeczenie o niepełnosprawności.

( § 1.2.Uchwały Nr L/335/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010r. w sprawie opłaty miejscowej)

3.      Opłaty miejscowej nie pobiera się:

- pod warunkiem wzajemności od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium RP,

- od osób przebywających w szpitalach,

- od osób niewidomych i ich przewodników,

- od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową,

- od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

( Art. 17.2. Ustawy z dnia 12.stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U. z 2011r. Nr 232 poz.1378)

4.      Uchylenie z dniem 31.12.2012r. Art. 18. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów) nie zwalnia z obowiązku poboru opłaty miejscowej.