Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Pliki do pobrania

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok nr druku 193

246 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2013-2024 nr druku 194

731 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nr druku 195

113 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej nr druku 196

121 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zaminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla części obrębu ewidencyjnego Zieleniewo nr druku 197

111 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso nr druku 198

121 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej nr druku 199

109 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołobrzeg w 2013 roku r druku 200

386 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok nr druku 201

115 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Kołobrzeg na 2013 rok nr druku 202

181 KBPobierzPodgląd pliku