Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Plik do pobrania

Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kołobrzeg srodków stanowiących fundusz sołecki nr druku 189

30 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności nr druku 190

21 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok nr druku 191

57 KBPobierz

Załącznik Nr 1

23 KBPobierz

Załącznik Nr 2

23 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na alta 2013-2024 nr druku 192

71 KBPobierz

Załącznik Nr 1

242 KBPobierz

Załącznik Nr 2

280 KBPobierz