Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Wójt Gminy Kołobrzeg ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. O dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia starać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Kołobrzeg.


Gmina Kołobrzeg wyraża chęć aplikacji o dofinansowanie powyższego zadania w bieżącym roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Przypominam, że wysokość dofinansowania to 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych a po stronie właściciela nieruchomości pozostaje założenie nowego pokrycia dachowego.
Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2013 roku proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Kołobrzeg stosownego wniosku wraz z załącznikami tj.:
1. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (wg wzoru);
2. Geodezyjnej mapy nieruchomości (aktualna – do pobrania w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gryfitów 4-6 w Kołobrzegu);
3.  Dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Kołobrzeskiego (niekonieczne);

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Gminy Kołobrzeg: www.gmina.kolobrzeg.pl
Wnioski należy składać w terminie do dnia 28.02.2013 r.


Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zamówienie Urzędu Gminy Kołobrzeg - przez firmę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.
Kontakt w przypadku pytań: Aleksandra Szczygielska – inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej  - tel. 94 35 30 442.

Wzór wnioski

36 KBPobierz

Wzór oświadczenia

11.4 KBPobierz