Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Wójt Gminy Kołobrzeg uprzejmie informuje, że likwidacja obsługi kasowej została przeunięta na 1.05.2013r.

Od dnia 01 maja 2013r. należności  Gminy  z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można wpłacać u inkasentów wyznaczonych Uchwałami Rady Gminy lub za pośrednictwem banku.Pozostałe należności Gminy będzie można regulować wyłącznie za pośrednictwem banku.

W celu uniknięcia trudności, związanych z opłacaniem opłaty skarbowej przez Petentów Urzędu, w budynku Urzędu Gminy zostanie zainstalowany wpłatomat do poboru opłaty skarbowej.