Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załączniki do pobrania:

Uchwała budżetowa 2013

169 KBPobierzPodgląd pliku

1.Opis dochodów

626 KBPobierzPodgląd pliku

2.Opis wydatków

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

3.Opis wydatków majątkowych

507 KBPobierzPodgląd pliku

4.Opis przychodów i rozchodów

402 KBPobierzPodgląd pliku

5.Plan finansowy Biblioteki publicznej na 2013r.

51 KBPobierzPodgląd pliku

6.Plan działalności Biblioteki Publicznej na 2013r.

68 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1 dochody wg klasyfikacji budżetowej

303 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1a dochody wg źródeł

235 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1b dochody budżetu państwa

333 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1c dochody z opłat za zezw.na sprzedaż napojów alkohol

287 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2 wydatki ogółem

406 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2a wydatki na GPPiRPA

206 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2b Zadania inwestycyjne

232 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2c plan wyd.na zakupy inwestycyjne

250 KBPobierzPodgląd pliku

zał 3 Przychody i rozchody

219 KBPobierzPodgląd pliku

zał 4 dochody i wydatki na zadania zlecone

310 KBPobierzPodgląd pliku

zał 5 dochody i wydatki na podst.porozumień

209 KBPobierzPodgląd pliku

zał 6 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do SFP

207 KBPobierzPodgląd pliku

zał 7 Dotacje podmiotowe dla podmiotów SFP

245 KBPobierzPodgląd pliku

zał 8 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek nienależacych do JSFP

256 KBPobierzPodgląd pliku

zał 9 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek SFP

249 KBPobierzPodgląd pliku

zał 10 Dotacje celowe na pomoc innym JST

337 KBPobierzPodgląd pliku

zał 11 Wydatki jednostek pomocniczych

269 KBPobierzPodgląd pliku