Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załączniki do pobrania:

Uchwała budżetowa 2013

169 KBPobierz

1.Opis dochodów

626 KBPobierz

2.Opis wydatków

1.3 MBPobierz

3.Opis wydatków majątkowych

507 KBPobierz

4.Opis przychodów i rozchodów

402 KBPobierz

5.Plan finansowy Biblioteki publicznej na 2013r.

51 KBPobierz

6.Plan działalności Biblioteki Publicznej na 2013r.

68 KBPobierz

zał 1 dochody wg klasyfikacji budżetowej

303 KBPobierz

zał 1a dochody wg źródeł

235 KBPobierz

zał 1b dochody budżetu państwa

333 KBPobierz

zał 1c dochody z opłat za zezw.na sprzedaż napojów alkohol

287 KBPobierz

zał 2 wydatki ogółem

406 KBPobierz

zał 2a wydatki na GPPiRPA

206 KBPobierz

zał 2b Zadania inwestycyjne

232 KBPobierz

zał 2c plan wyd.na zakupy inwestycyjne

250 KBPobierz

zał 3 Przychody i rozchody

219 KBPobierz

zał 4 dochody i wydatki na zadania zlecone

310 KBPobierz

zał 5 dochody i wydatki na podst.porozumień

209 KBPobierz

zał 6 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do SFP

207 KBPobierz

zał 7 Dotacje podmiotowe dla podmiotów SFP

245 KBPobierz

zał 8 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek nienależacych do JSFP

256 KBPobierz

zał 9 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek SFP

249 KBPobierz

zał 10 Dotacje celowe na pomoc innym JST

337 KBPobierz

zał 11 Wydatki jednostek pomocniczych

269 KBPobierz