Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Plik do pobrania

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012 nr druku 137

182 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok nr druku 138

376 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2012-2024 nr druku 139

268 KBPobierzPodgląd pliku

Uzasadnienie do Uchwały nr druku 139

195 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd nr druku 140

118 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie podziału Gminy Kołobrzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych nr druku 141

183 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 nr druku 142

680 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołobrzeg na rok 2013 nr druku 143

847 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2013 nr druku 144

136 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2013-2024 nr druku 145

122 KBPobierzPodgląd pliku