Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załączniki do pobrania:

1.Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013

136 KBPobierz

2.Uzasadnienie - projekt

818 KBPobierz

3.Opis dochodów - projekt

629 KBPobierz

4.Opis wydatków - projekt

1.3 MBPobierz

5.Opis przychodów i rozchodów - projekt

405 KBPobierz

6.Opis wydatków majątkowych - projekt

509 KBPobierz

7. Plan finansowy Biblioteki publicznej na 2013r.

235 KBPobierz

7.Plan działalności Biblioteki Publicznej na 2013r.

145 KBPobierz

zał 1 dochody wg klasyfikacji budżetowej

301 KBPobierz

zał 1a dochody wg źródeł

232 KBPobierz

zał 1b dochody budżetu państwa

282 KBPobierz

zał 1c dochody z opłat za zezw.na sprzedaż napojów alkohol

276 KBPobierz

zał 2 wydatki ogółem

404 KBPobierz

zał 2a wydatki na GPPiRPA

155 KBPobierz

zał 2b Zadania inwestycyjne

181 KBPobierz

zał 2c plan wyd.na zakupy inwestycyjne

199 KBPobierz

zał 3 Przychody i rozchody

167 KBPobierz

zał 4 dochody i wydatki na zadania zlecone

260 KBPobierz

zał 5 dochody i wydatki na podst.porozumień

157 KBPobierz

zał 6 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do SFP

158 KBPobierz

zał 7 Dotacje podmiotowe dla podmiotów SFP

195 KBPobierz

zał 8 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek nienależacych do JSFP

206 KBPobierz

zał 9 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek SFP

199 KBPobierz

zał 10 Dotacje celowe na pomoc innym JST

332 KBPobierz

zał 11 Wydatki jednostek pomocniczych

267 KBPobierz