Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załączniki do pobrania:

1.Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013

136 KBPobierzPodgląd pliku

2.Uzasadnienie - projekt

818 KBPobierzPodgląd pliku

3.Opis dochodów - projekt

629 KBPobierzPodgląd pliku

4.Opis wydatków - projekt

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

5.Opis przychodów i rozchodów - projekt

405 KBPobierzPodgląd pliku

6.Opis wydatków majątkowych - projekt

509 KBPobierzPodgląd pliku

7. Plan finansowy Biblioteki publicznej na 2013r.

235 KBPobierzPodgląd pliku

7.Plan działalności Biblioteki Publicznej na 2013r.

145 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1 dochody wg klasyfikacji budżetowej

301 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1a dochody wg źródeł

232 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1b dochody budżetu państwa

282 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1c dochody z opłat za zezw.na sprzedaż napojów alkohol

276 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2 wydatki ogółem

404 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2a wydatki na GPPiRPA

155 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2b Zadania inwestycyjne

181 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2c plan wyd.na zakupy inwestycyjne

199 KBPobierzPodgląd pliku

zał 3 Przychody i rozchody

167 KBPobierzPodgląd pliku

zał 4 dochody i wydatki na zadania zlecone

260 KBPobierzPodgląd pliku

zał 5 dochody i wydatki na podst.porozumień

157 KBPobierzPodgląd pliku

zał 6 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do SFP

158 KBPobierzPodgląd pliku

zał 7 Dotacje podmiotowe dla podmiotów SFP

195 KBPobierzPodgląd pliku

zał 8 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek nienależacych do JSFP

206 KBPobierzPodgląd pliku

zał 9 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek SFP

199 KBPobierzPodgląd pliku

zał 10 Dotacje celowe na pomoc innym JST

332 KBPobierzPodgląd pliku

zał 11 Wydatki jednostek pomocniczych

267 KBPobierzPodgląd pliku