Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Pliki do pobrania

Projekt Uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości nr druku 155

78 KBPobierzPodgląd pliku

Uzasadnienie do Uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

277 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Budzistowo nr druku 156

72 KBPobierzPodgląd pliku

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Budzistowo nr druku 156

208 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Budzistowo nr druku 156

175 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie podziału Gminy Kołobrzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych nr druku 157

183 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej ( ob. ew. Dźwirzyno) nr druku 158

109 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kołobrzeg do Lokalnej Organizacji Turystycznej Regionu Kołobrzeg nr druku 159

457 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej nowego przebiegu granic portu morskiego w Dźwirzynie od strony lądu nr druku 160

70 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok nr druku 161

56 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

24 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2012-2024 nr druku 162

222 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

216 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

297 KBPobierzPodgląd pliku