Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Pliki do pobrania

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok nr druku 145

94 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

37 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

43 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2024 nr druku 146

258 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Do Uchwały

619 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Uchwały

64 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków dla nauczycieli nr druku 147

13.1 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu GOPS w Kołobrzegu nr druku 148

25 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kołobrzeg nr druku 149

638 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kołobrzeg na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczy radnych wybieranych w każdym okręgu nr druku 150

15.8 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Uchwały- podział na okręgi wyborcze

14.9 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok nr druku 151

69 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa nr druku 152

19.9 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej nr druku 153

15.1 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości nr druku 154

132 KBPobierzPodgląd pliku