Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Referat Oświaty i Kultury informuje, iż od września 2012 r. zmieniają się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługujące pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Szczegóły w załącznikach poniżej...

Dofinansowanie kosztów kształcenia informacje

54 KBPobierz

Formularz o de minimis

78 KBPobierz

Oświadczenie o de minimis

55 KBPobierz

Wniosek o dofinasowanie

57 KBPobierz

Zawiadomienie o zawarciu umowy

28 KBPobierz

Oświadczenie przejęcie

105 KBPobierz

Oświadczenie o nie sporządzaniu sprawozdania

24 KBPobierz

Oświadczenie o powiązaniu z innymi przedsiębiorstwami

103 KBPobierz

Procentowy udział wspólników

41 KBPobierz