Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Pliki do pobrania

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok nr druku 137

120 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

27 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

25 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie podziału Gminy Kołobrzeg na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu nr druku 138

72 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Uchwały nr druku 138

14.7 KBPobierzPodgląd pliku

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr druku 138

12.7 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości nr druku 139

114 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Uchwały nr druku 139

91 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomościu gruntowych nr druku 140

13.0 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy nr druku 141

43 KBPobierzPodgląd pliku