Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

KOŁOBRZEG, dnia 2012-07-31

GMINA KOŁOBRZEG

ul. TRZEBIATOWSKA 48A

78-100 KOŁOBRZEG

WÓJT GMINY KOŁOBRZEG informuje, iż z dniem 2012-07-05 został uruchomiony

 SYSTEM IDENTYFIKACJI PŁATNOŚCI MASOWYCH.

 W związku z tym dla niżej wymienionej należności został wygenerowany nowy rachunek bankowy, na który należy dokonywać płatności:

 

OPŁATA SKARBOWA                25 1240 6960 3320 3002 1111 0000

ZEZWOLENIE NA ALKOHOL     59 1240 6960 3320 3016 1111 0000

 

W zakresie płatności dotyczących pozostałych podatków i opłat zostaną wygenerowane odrębne indywidualne rachunki bankowe.

Informacje zawierające indywidualne numery rachunków bankowych będą kierowane do podatników  i płatników w formie pism oraz decyzji.

Wpłaty z innych należności niż wyżej wyienione należy dokonywać na dotychczasowy  rachunek bankowy tj. 94 1240 6654 1111 0000 4967 1988