URZĄD GMINY KOŁOBRZEG
adres:
ul. Trzebiatowska 48a
78-100 Kołobrzeg
tel. (94) 3530420, (94) 3524848 
fax. (94) 3524849
e-mail: sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl
www.gmina.kolobrzeg.pl
NIP: 6711787463     REGON: 000537585


Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat
można wpłacać na konto Urzędu Gminy Kołobrzeg w Banku:

BANK PEKAO S.A  w KOŁOBRZEGU:

Opłata Skarbowa:

25 1240 6960 3320 3002 1111 0000
Zezw. na alkohol:

59 1240 6960 3320 3016 1111 0000

pozostałe wpłaty:

94 1240 6654 1111 0000 4967 1988

Adres naszej skrzynki na platformie Epuap:

/gminakolobrzeg/skrytka